ПОТГРАНТОВИ ЗА МИКРО / МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И АСОЦИЈАЦИИ

ПОТГРАНТОВИ ЗА МИКРО / МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И АСОЦИЈАЦИИ

НасловОписПревземиДатотека
1. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – в. Лазар
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Винарија ЛазарСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Инвестиција во реконструкција на објект на Винарска Визба Лазар дооел за подобрување на квалитетот на услугите во винскиот туризам, угостителството и сместувањето во насока на развој на севкупниот туристички сектор“
Формулар за доставување на коментари – Винарија ЛазарФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Инвестиција во реконструкција на објект на Винарска Визба Лазар дооел за подобрување на квалитетот на услугите во винскиот туризам, угостителството и сместувањето во насока на развој на севкупниот туристички сектор“
2. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – х. Арка, Скопје
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти Хотел АркаСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара скопска чаршија) за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал“
Формулар за доставување на коментари Хотел АркаФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара скопска чаршија) за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал“
3. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – х. Пела, Охрид
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Хотел ПелаСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел Пела – Охрид“
Формулар за доставување на коментари – Хотел ПелаФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел Пела – Охрид“
4. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Еуро Хотел Градче, Кочани
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Еуро Хотел ГрадчеСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Реновирање на Еуро Хотел Градче заради повисока категоризирана туристичка услуга“
Формулар за доставување на коментари – Еуро Хотел ГрадчеФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Реновирање на Еуро Хотел Градче заради повисока категоризирана туристичка услуга“
5. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Винарија Попова Кула, Демир Капија
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Попова КулаСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Винарска Визба Попова Кула – усовршување“
Формулар за доставување на коментари – Попова КулаФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Винарска Визба Попова Кула – усовршување“
6. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Хотел Арена Тетекс, Попова Шапка
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Арена ТетексСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Зголемување на капацитетот и конкурентноста на Хотел Арена Тетекс на Попова Шапка - Тетово и воведување на нови содржински услуги за подтикнување на растот на туризмот во Полошкиот регион“
Формулар за доставување на коментари – Арена ТетексФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Зголемување на капацитетот и конкурентноста на Хотел АренаТетекс на Попова Шапка - Тетово и воведување на нови содржински услуги за подтикнување на растот на туризмот во Полошкиот регион“
7. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – х. Монтенегро Ривијера
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Монтенегро РивијераСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Изградба на СПА центар, турска бања, сауна и Изградба на лаунџ бар во Хотел Монтенегро“
Формулар за доставување на коментари – Монтенегро РивијераФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Изградба на СПА центар, турска бања, сауна и Изградба на лаунџ бар во Хотел Монтенегро“
8. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Агрополог
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – АгропологСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“
Формулар за доставување на коментари – АгропологФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“
9. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Подгорски Ан
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Подгорски АнПлан за управување со животна средина и социјални аспекти за пот-проект „Култот на водата“
Формулар за доставување на коментари – Подгорски АнФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Култот на водата“
10. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Башоман Л&С
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – БашоманСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Доградба и реконструкција на сместувачки капацитет за проширување на набавките, подигање на квалитетот на сместувачките капацитети и подобрување на конкурентноста“
Формулар за доставување на коментари – БашоманФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Доградба и реконструкција на сместувачки капацитет за проширување на набавките, подигање на квалитетот на сместувачките капацитети и подобрување на конкурентноста“
11. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Вила Вангелина
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Вила ВангелинаПлан за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: „Реновација, реконструкција и доградба на Вила Вангелина на Зелениот Катлановски Рид во околината на Скопје, општина Петровец“
Формулар за доставување на коментари – БашоманФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Реновација, реконструкција и доградба на Вила Вангелина на Зелениот Катлановски Рид во околината на Скопје, општина Петровец“
12. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Тиквеш вински туризам
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Тиквеш вински туризамПлан за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: „Развој на еногастрономски туризам – Вкуси ја Македонија“
Формулар за доставување на коментари – Тиквеш вински туризамФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Развој на еногастрономски туризам – Вкуси ја Македонија“
13. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Омниа Проект ДОО, Хотел Театар, Битола
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Хотел Театар, БитолаПлан за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: ,,Конзулите, градот, културата и нашата кујна: доживување од почетокот на 20 век”
Формулар за доставување на коментари – Хотел Театар, БитолаФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот ,,Конзулите, градот, културата и нашата кујна: доживување од почетокот на 20 век”
План за управување со културното наследство – Хотел Театар, БитолаПлан за управување на работи за културно наследство за пот-проектот ,,Конзулите, градот, културата и нашата кујна: доживување од почетокот на 20 век”
14. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Ски Центар Маврово
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Ски Центар МавровоПлан за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: „Слободен спуст Маврово“
Формулар за доставување на коментари – Ски Центар МавровоФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Слободен спуст - Маврово“
15. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Ресторан Стоби
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Ресторан СтобиПлан за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: „Играме и учиме за Тиквешијата во ресторан Стоби“
Формулар за доставување на коментари – Ресторан СтобиФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Играме и учиме за Тиквешијата во ресторан Стоби“
16. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Хотел Тимс
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Хотел ТимсПлан за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: „Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С, Скопје“
Формулар за доставување на коментари – Хотел ТимсФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С, Скопје“
17. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Аеро Клуб Скопје ДОО
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Аеро Клуб ДООСписок за проверка за планот за управување со животната средина за потпроект: „Подобар спортски аеродром за просперитет на општината“
Формулар за доставување на коментари – Аеро Клуб ДООФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Подобар спортски аеродром за просперитет на општината“
18. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – ВИП Хотел Берово
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – ВИП Хотел БеровоСписок за проверка за планот за управување со животната средина за потпроект: „Доградба на Вип Хотел Берово“
Формулар за доставување на коментари – Вип Хотел БеровоФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Доградба на Вип Хотел Берово“
19. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Хантерс Камник Хотел и Ресторан
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспектиСписок за проверка за планот за управување со животната средина за потпроект: "Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник”
Формулар за доставување на коментариФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот "Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник”
20. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Нова Чврга - Охрид
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспектиСписок за проверка за планот за управување со животната средина за потпроект: „Работилница на филигранот - Ванѓел Деребан”
План за управување на работи за културно наследствоПлан за управување на работи за културно наследство за потпроект: „Работилница на филигранот - Ванѓел Деребан”
ПОТГРАНТОВИ ЗА АСОЦИЈАЦИИ
1. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – ИО „Крсте Јон“- Струга
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – ИО Крсте ЈонСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Младински авантуристички туризам во Струга“
Формулар за доставување на коментари – ИО Крсте ЈонФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Младински авантуристички туризам во Струга“
2. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Аеро Клуб Скопје
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти Аеро Клуб СкопјеСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Со тандем скокови до повеќе активни туристи“
Формулар за доставување на коментари – Аеро Клуб СкопјеФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Со тандем скокови до повеќе активни туристи“
3. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – ОУТУ „Ванчо Питошески“ - Охрид
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти - ОУТУ Ванчо ПитошескиСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Градење капацитети во туристичкиот сектор“
Формулар за доставување на коментари - ОУТУ Ванчо ПитошескиФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Градење капацитети во туристичкиот сектор“
4. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – „Куќа на Соколови“ - Кратово
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти - Куќа на СоколовиСписок за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Куќата на Соколови“
Формулар за доставување на коментари - Куќа на СоколовиФормулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на планот за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Куќата на Соколови“