Za nas

Единицата за спроведување на проектот (ЕСП) е одговорна за сите аспекти од спроведувањето на Проектот и неговите компоненти вклучувајќи мониторинг, известување, фидуцијарни функции и заштитни мерки во блиска соработка со ресорните министерства и јавните служби.

Тимот на Единицата за спроведување на проектот е составен од искусни професионалци, вклучувајќи:

team-member

Антонија Шишак

Директор на проект

team-member

Стојанче Митовски

Специјалист за управување со финансии

team-member

Маја Блажев

Специјалист за развој на туризам

team-member

Марјан Келемен

Специјалист за регионален развој

team-member

Кристинка Радевски

Специјалист за градежни работи

team-member

Славе Младеновски

Специјалист за културно наследство

team-member

Мирјана Кочоска Стојановиќ

Специјалист за мониторинг, евалуација и комуникација

team-member

Љубомир Петковски

Специјалист за животна средина

team-member

Оливера Кржовска

Специјалист за набавки

team-member

Ивана Наумовска

Специјалист за набавки

team-member

Дамјан Стојковски

Асистент за управување со финансии

team-member

Лаура Тренчева

Специјалист за градежни работи