Подобрување на активностите – Охрид

Подобрување на активностите и искуствата на младите во Охрид

Сојуз на извидници на Македонија

Цел

Да се зголеми придонесот за развој на единствени и квалитетни искуства за младите туристи во Охридскиот регион

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.061.921,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

2.755.729,00 денари

Сојуз на извидници:

306.192,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите