Развој на туризмот во Сарај и Матка

Развој на туризмот во Сарај и Матка

Фондација за развој на образование и култура Албиз

Цел

Да се зголеми туристичката посетеност и продолжи туристичката сезона во Општина Сарај и кањонот Матка.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

4.190.152,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

3.771.137,00 денари

Фондација Албиз:

419.015,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите