Самоводечки тури

Подобрување на постоечката туристичка понуда на активности во Македонија со изработка, организација и продажба на самоводечки тури за самоорганизираните туристи

Национална асоцијација за дојдовен туризам на Македонија

Цел

Да се привлечат самоорганизирани туристи, странски туристички агенции и тур-оператори во 4 дестинации преку создавање на нова понуда на самоводоечки тури за планинарење и велосипедизам

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.987.363,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

3.057.863,00 денари

Национална асоцијација за дојдовен
туризам на Македонија:

929.500,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите