Онлајн маркетинг и комуникација

Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам

Центар за одржлив развој АЛКА

Цел

Да се зајакне руралниот туризам во Република Северна Македонија преку онлајн маркетинг и комуникации.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

5.713.000,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

5.141.129,00 денари

Центар за одржлив развој – АЛКА:

571.871,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите