Охрид и Преспа то гоу

Охрид и Преспа то гоу

Тренинг институт „Коцка“, Скопје

Цел

Да се промовираат туристичките атракции и да се зголеми економската активност во дестинацијата Охрид, Струга, Преспа и околината.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

6.733.805,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

5.875.605,00 денари

Тренинг институт „Коцка“:

858.200,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите