Музичко-туристичка интерактивна

Музичко-туристичка интерактивна ИТ платформа на РМ

Младински форум за соработка, Скопје

Цел

Создавање нови можности за презентација на македонскиот туризам преку популарната македонска евергрин музика

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.382.500,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

3.044.250,00 денари

Младински Форум за Соработка Скопје:

338.250,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите