Малешевска Корија

Малешевска Корија – дестинација за планински велосипедизам

Планинарско Спортски Клуб Малешевска Корија

Цел

• Да се подобри локалната туристичка понуда за планински велосипедизам
• Да се поттикнат здрави животни навики и активности за грижа и почит кон планината

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.202.790,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

2.882.511,00 денари

Малешевска Корија – Берово:

320.279,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите