Капацитет и иновација

Капацитет и иновација на туристичките услуги за одржлив локален економски развој – Нов пристап преку развој на алтернативни туристички атракции

Институт за економски и правно политички истражувања „Фајнанс Тинк“, Скопје

Цел

Подобрување на локалниот економски развој преку градење капацитети, зголемен квалитет на услугите и развој, лансирање и продажба на алтернативните туристички атракции

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

6.128.453,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

5.515.608 денари

Фајнанс Тинк:

858.200,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите