Градење менаџерски вештини

Градење менаџерски вештини и деловни врски за подобрена услуга во туристичкиот и угостителскиот сектор

Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери – ЦЕЕД Македонија

Цел

Да се подобри квалитетот на туристичката понуда во одбраните дестинации и да се зголеми бројот на домашни и странски туристи

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

2.579.810,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

2.296.031,00 денари

Центар за развој на претприемачи и менаџери:

283.779,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите