4 сезонска авантура

4 сезонска авантура

Ски клуб Полар

Цел

Да се зголеми искористеноста на туристичките потенцијали на три туристички дестинации преку понуда на спортско – ориентирани тури изведени од страна на високо специјализирани водичи и инструктори

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

8.458.095,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

7.104.800,00 денари

Ски клуб Полар:

1.353.295,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите