Виа Динарика Македонија

Виа Динарика Македонија

Здружение Мастсидониа, Скопје

Цел

Да се збогати туристичката понуда за активен туризам во три дестинации преку обележување на делот од пешачката патека „Виа Динарика“ во земјата и создавање рута која поврзува планини, села, патници, локални бизниси и заедници.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

8.308.899,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

7.478.009,00 денари

Мастсидониа – Скопје:

830.890,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите