Стоби

Играме и учиме за Тиквешијата во Ресторан Стоби

Ресторан Стоби – Градско

Цел

Да се зголеми содржината
на активности и искуства
понудени во Тиквешкиот
регион.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

4.751.737,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

2,375,868,00 денари

Ресторан Стоби:

2.375.869,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите