Попова Кула

Винарска Визба Попова Кула – усовршување

Винарска визба Попова Кула

Цел

Зголемување на економската активност на Винарската визба Попова Кула и целата туристичка дестинацијата

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

12.260.000,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

6.130.000,00 денари

Винарска визба АД ,,Попова Кула”:

6.130.000,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите