Маврово

Слободен спуст Маврово

Ресорт Маврово ДОО

Цел

Слободен спуст Маврово
преку целата година.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

31.847.652,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

15,923,826,00 денари

Ресорт Маврово

15.923.826,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите