Ин Травел

Иновативно поврзување на дестинациите за подобрена испорака на туристичките услуги

Ин Травел, Скопје

Цел

Да се зајакне локалниот економски развој и да се зголеми атрактивноста на државата како туристичка дестинација преку подобрување на туристичката понуда

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

4.460.500,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

2.230.250,00 денари

Ин Травел – Скопје:

2.230.250,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите