Хотел Монтенегро

Изградба на спа центар и лаунџ бар

Хотел Монтенегро Ривијера

Цел

Да се збогати туристичката понуда на хотел „Монтенегро Ривијера“ со воведување на нови содржини за гостите

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.446.180,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

1.723.090,00 денари

Хотел Монтенегро Ривијера:

1.723.090,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите