Аеро Клуб

Подобар спортски аеродром за просперитет на општината

Аеро клуб ДОО, Скопје

Цел

Да се креира интересна
дестинација во близината на
градот Скопје преку
реконструкција на
угостителско – сместувачки
објект на локација „Спортски
аеродром Стенковец“.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

12.862.368,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

6.150.000,00 денари

ДОО Аеро Клуб – Скопје:

6.712.368,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите