Успешни приказни

Успешни приказни

Во периодот од 2016 до 2019 година во Република Северна Македонија беше спроведен Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК). ПЛРК беше соработка помеѓу Европската Унија и Владата на РСМ, со донација во вредност од 18 милиони евра од Европската Унија преку програмата ИПА 2.

По завршувањето на Проектот за локална и регионална конкурентност, евалуациски тим, составен од долгогодишни експерти на полето на евалуација на проекти од овој ранг, оцени дека овие 14 проекти најдобро ги искористиле доделените средства, влијаеле на отворање на нови работни места и успеале да ја зголемат туристичката понуда во својата туристичка дестинација и со тоа директно влијаеле на подобрување на локалната економија.

Кликнете на секој од дизајните за да ја видите соодветната успешна приказна во реална големина.