Тандем Скокови

Со тандем скокови до повеќе активни туристи

Аеро Клуб, Скопје

Цел

Унапредување на туристичкото портфолио на дестинацијата, преку воведување падобрански тандем скокови и модернизација на просторот

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

2.575.735,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

2.318.160,00 денари

Аеро Клуб Скопје:

257.575,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите