Крушево

Кругот на адреналинот – развој на авантуристичкиот туризам во Крушево

Општина Крушево

Цел

Развој и промоција на авантуристичкиот туризам во Крушево
Промоција на Крушево како дестинација со разновидна понуда за посета преку целата година

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

28.488.957 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

26,341,500,00 денари

Општина Крушево:

2.147.457,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите