Карбинци

Плачковица – уникатни природни убавини и различно културно-историско наследство, можност за развој на активен туризам

Општина Карбинци

Цел

Да се зајакне туристичкиот потенцијал на општина Карбинци преку создавање на услови за развој на активен туризам.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

26.172.239,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

23.414.479,00 денари

Општина Карбинци:

2.757.760,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите