Езеро Младост

Смарт Езеро Младост

Општина Велес

Цел

Да се создаде првата СМАРТ (паметна) туристичка атракција во нашата држава преку активирање на потенцијалот на вештачкото езеро „Младост“

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

61.972.091,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

55.505.755,00 денари

Општина Велес:

6.466.336,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите