Дојран

Дојран - Туристички бисер на Југоисточна Македонија

Општина Дојран

Цел

Да се збогати туристичката понуда и да се подобри пристапноста до туристичките атракции во Општина Дојран

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

39.211.704,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

32,929,989,00 денари

Општина Кавадарци:

6,281,715,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите