Comprehensive Promotion

Comprehensive Promotion through On- line and Print Media and Education of the Tourism Stakeholders in all Ten Destinations

Association for Promotion of Tourism, Dzeben Vodic, Skopje

Objective

• Зајакнување на ефектот врз конкурентноста на туристичките чинители преку промоција на онлајн и печатени медиуми
• Подобрување на туристичките производи и услуги врз основа на сознанија за потребите на приоритетните сегменти

Value

Total budget for the subproject:

2.697.498,00 mkd

European Union and Government of N.Macedonia:

2.407.517,00 mkd

Association for Promotion of Tourism, Dzeben Vodic:

289.981,00 mkd

Meet the team behind the project's accomplishment