16 / 03 / 2020

Сторија „Одбери ново Езерско доживување“

09 / 03 / 2020

Сторија „Одбери ново Планинско доживување“

05 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на постоечки градски плоштад со партерно уредување на централно градско подрачје во Општина Крива Паланка

Потпроект: „ Крива Паланка – источна порта кон Европа (ФЕСТИВАЛСКА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА) “– Општина Крива Паланка Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-55 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција […]
04 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на локален пат од клучка со пат Р29171 до детско одмаралиште Михајлово и поставување на влезни портали во Општина Кавадарци

Потпроект: „Интегрирана програма за развој на туризмот во општина Кавадарци“– Општина Кавадарци Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-54 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на локален пат од […]
02 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во Општина Струга

Потпроект: „Струга-Твојата туристичка дестинација“– Општина Струга Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-56 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во […]
02 / 03 / 2020

Сторија „Одбери ново СКИ доживување“

24 / 02 / 2020

Сторија „Одбери ново АДРЕНАЛИНСКО доживување“

14 / 02 / 2020

Промоција на резултатите од потпроектите на винарските визби„Попова Кула“ и „Лазар“поддржани од Проектот за локална и регионална конкурентност

14 / 02 / 2020

Сторија „Одбери ново винско доживување“