Потпроект „Подобрување на постоечката туристичка понуда на активности во Македонија со изработка, организација и продажба на самоводечки тури за самоорганизираните туристи“