11 / 06 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во Општина Струга

Потпроект: „Струга-Твојата туристичка дестинација“– Општина Струга Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-56 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во Општина […]
15 / 04 / 2020

Известување за работа на градежни компании во време на полициски час

Во врска со Одлуката за утврдување на постоење на вонредна состојба објавена во Службен весник на РСМ бр.68/2020 од 18.03.2020 година и Одлуката за забрана и […]
10 / 04 / 2020

Покана за доставување на понуди за Градежни работи за реконструкција на пешачка патека и дрвени мостови до водопад Дуф, уредување на три излетнички места, поставување на урбана опрема, три набљудувачници и ремаркација на постоечки пешачки и велосипедски планински патеки

Потпроект: „Развој на туризмот во Мавровската долина“ Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-51 Наслов на договорот: Градежни работи за реконструкција на пешачка патека и дрвени мостови до водопад Дуф, уредување на […]