Светските медиуми пишуваат за Проектот за локална и регионална конкурентност