Промоција на резултатите на потпроектот „Подобрување на постоечката туристичка понуда на активности во Македонија со изработка, организација и продажба на самоводечки тури за самоорганизирани туристи“