Промоција на активностите и резултатите на потпроектот „Виа Динарика Северна Македонија“