Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) избран за најдобар реализиран Проект за 2019 година по повод Светскиот ден на туризмот