Винарска визба Лазар го развива винскиот туризам со поддршка на Проектот за локална и регионална конкурентност