Конче

Подобрување на пристапноста и атрактивноста на Сончева езерска населба Мантово и околината

Општина Конче

Цел

Да се подобри пристапноста и да се зголеми атрактивноста на сончева езерска населба Мантово.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

17.779.506,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

15.742.740,00 денари

Општина Конче:

2.036.766,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите