Центар Жупа

Изградба на пешачко-велосипедска патека и одморалиште Делница Центар Жупа-Дебарски Острови

Општина Центар Жупа

Цел

Развој на туризмот во општина Центар Жупа со реконструкција и надградба на пешачко- велосипедска патека и одморалиште до Дебарските Острови

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

13.950.265,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

12.555.238,00 денари

Општина Центар Жупа:

1.395.027,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите