Со поддршка од ПЛРК се создава нова туристичка понуда во Неготино и Велес