Потпроект на неделата

Потпроект

„Планински велосипедски рај“

 
 

Потпроект

„Инвестиции во реконструкција на објект на ВВ Лазар“

 
 

Потпроект

„Смарт Езеро Младост – Прва иновативна туристичка атракција во Македонија“

 
 

Потпроект

„Младински авантуристички туризам“

 
 

Потпроект

„4 сезонска авантура“

 
 

Потпроект

„Култот на водата“

 
 

Потпроект

„Зголемување на капацитетот и конкурентноста на Хотел Арена-Тетекс на Попова Шапка - Тетово и воведување на нови содржински услуги за поттикнување на растот на туризмот во Полошкиот регион“

 
 

Потпроект

„Подобрување на постоечката туристичка понуда на активности во Македонија со изработка, организација и продажба на самоводечки тури за самоорганизираните туристи“

 
 

Потпроект

„Онлајн маркетинг и комуникации за одржлив развој на руралниот туризам“

 
 

Потпроект

„Изградба на спа центар и лаунџ бар“

 
 

Потпроект

„Спортско адреналински парк - Карпош“

 
 

Потпроект

„Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара Скопска Чаршија) за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал“

 
 

Потпроект

„Иновативно поврзување на дестинациите за подобрена испорака на туристичките услуги“

 
 

Потпроект

„Реконструкција и реновирање на Еуро Хотел Градче заради повисока категоризирана туристичка услуга“

 
 

Потпроект

„Промоција на информатички технологии за развој на туризмот“

 
 

Потпроект

„Туристички центар Вевчани - Еден центар еден туристички производ“

 
 

Потпроект

„Малешевска корија – планински велосипедизам дестинација“

 
 

Потпроект

„Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“

 
 

Потпроект

„Виа Динарика Македонија“

 
 

Потпроект

„Развој на туризмот во Сарај и Матка“

 
 

Потпроект

„Шерпа јавање коњи“

 
 

Потпроект

„Сеопфатна промоција преку онлајн и печатен медиум и едукација на туристичките чинители во сите десет дестинации“

 
 

Потпроект

„Музичко-туристичка ИТ платформа на РМ“

 
 

Потпроект

„Капацитет и иновација на туристичките услуги за одржлив локален економски развој – Нов пристап преку развој на алтернативни туристички атракции“

 
 

Потпроект

„Со тандем скокови до повеќе активни туристи“

 
 

Потпроект

„Македонија од воздух“

 
 

Потпроект

„Зголемена туристичка понуда на Пелагонискиот регион преку реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување“

 
 

Потпроект

„Плачковица - уникатни природни убавини и различно културно-историско наследство, можност за развој на активен туризам“

 
 

Потпроект

„Промоција на чаршиски туризам во Општина Чаир“

 
 

Потпроект

„Вински, АПИ и ЕКО туризам во Неготино и околината“

 
 

Потпроект

„Подобрување на пристапности и атрактивност на “Сончева езерска населба Мантово“ и околината

 
 

Потпроект

„Изградба на пешачко-велосипедска патека и одморалиште Делница Центар Жупа-Дебарски Острови“

 
 

Потпроект

„Реновирање и модернизација на постоечки капацитети и услуги на Хотел Пела - Охрид“

 
 

Потпроект

„Збогатување на понудата на Винарска визба Попова Кула“

 
 

Потпроект

„Кругот на адреналинот – развој на авантуристичкиот туризам во Крушево“

 
 

Потпроект

„Унапредување на условите за развој на алтернативниот туризам на локалитетот – Моноспитовско Блато“