Потпроектот за развој на авантуристички туризам во Крушево е во завршна фаза