Инвестиции на под-грантови во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзувања во дестинациите LRCP-1/17

Единицата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран со грант од Европската унија, со задоволство ги кани сите заинтересирани подносители да достават предлози за изразување на интерес за поддршка на клучни инвестиции во инфраструктурни и останати не-инфраструктурни активности поврзани со туризмот. Овие активности ќе придонесат за зголемување на привлечноста на клучните дестинации преку подобрување на понудата на производи и поврзување со локалните економии, опфаќајќи поголем дел од економските придобивки во дестинациите.

Процесот за доделување е составен од две фази: изразување на интерес (ИИ) (прва фаза) и целосен предлог (втора фаза). Втората фаза се однесува само за оние баратели кои ја поминале проверката за квалификување на изразувањето на интерес.

 

Превземи

ОПШТИ ДОКУМЕНТИ

 

Превземи

ПРВА ФАЗА

 

Превземи

ВТОРА ФАЗА

 

ПревземиРЕЗУЛТАТИ

 

Превземи