Инвестиции за подгрантови во инфраструктурата поврзана со туризмот и поврзувањата во дестинациите

Единицата за спроведување на проектот „Локална и регионална конкурентност“ (ПЛРК) финансиран од грант од Европската унија има задоволство да ги покани заинтересираните баратели да изразат интерес за поддршка на клучни инвестиции во инфраструктурни и неинфраструктурни активности. Овие активности ќе придонесат за зголемување на атрактивноста на главните дестинации преку надградени понуди на производи и поврзувања со локалните економии, што ќе води кон поголеми економски придобивки во дестинациите.

Овој Повик за процес на доделување се состои од две фази: Изразување интерес (ИИ) (прва фаза) и Целосни предлози (втора фаза). Втората фаза е применлива само за оние баратели што ја поминале административната проверка и проверката за квалификуваност на изразувањето на интерес.

 

Превземи

ОПШТИ ДОКУМЕНТИ

 

Превземи


ПРВА ФАЗА

 

Превземи

Презентации од инфо сесии


ВТОРА ФАЗА

 

Превземи
Правила за јавни набавки


РЕЗУЛТАТИ

 

Превземи