07 / 04 / 2020

Покана за доставување на понуди за Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот

Потпроект: „Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица“ Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-50 Наслов на договорот: Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на […]
16 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за партерно и хортикултурно уредување на зелена рекреативна зона – градски парк Дојран во Општина Дојран

Потпроект: „ Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија“– Општина Дојран Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-38 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за партерно  и хортикултурно уредување на зелена […]
16 / 03 / 2020

Сторија „Одбери ново Езерско доживување“

11 / 03 / 2020

Барање за изразување на интерес – Индивидуален консултант за правна експертиза

Единицата за спроведување на проектот “Локална и регионална конкурентност” објавува покана за изразување на интерес за извршување на консултантски услуги – индивидуален консултант за правна експертиза. […]
09 / 03 / 2020

Сторија „Одбери ново Планинско доживување“

05 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на постоечки градски плоштад со партерно уредување на централно градско подрачје во Општина Крива Паланка

Потпроект: „ Крива Паланка – источна порта кон Европа (ФЕСТИВАЛСКА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА) “– Општина Крива Паланка Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-55 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција […]
04 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на локален пат од клучка со пат Р29171 до детско одмаралиште Михајлово и поставување на влезни портали во Општина Кавадарци

Потпроект: „Интегрирана програма за развој на туризмот во општина Кавадарци“– Општина Кавадарци Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-54 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на локален пат од […]
02 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во Општина Струга

Потпроект: „Струга-Твојата туристичка дестинација“– Општина Струга Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-56 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во […]
02 / 03 / 2020

Сторија „Одбери ново СКИ доживување“