11 / 07 / 2018

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани

Потпроект: Туристички центар Вевчани – Еден центар еден туристички производ Потпроект бр: LRCP-1/17-SG-2 Наслов на договорот: Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во […]
14 / 05 / 2018

Измина рокот за изразување интерес

Фазата за изразување на интерес за вториот повик за инвестиции за подгрантови во инфраструктурата поврзана со туризмот и поврзувањата во дестинациите е завршена. Во тек е […]
26 / 04 / 2018

Информација за вториот повик

Ги известуваме сите потенцијални апликанти дека Единицата за спроведување на проектот „Локална и регионална конкурентност“ (ЕСП ПЛРК) ги реализираше сите планирани инфо сесии за подготовка на […]
22 / 03 / 2018

Дестинација бр. 2: Скопје, Куманово и околината – 30 март

Ве покануваме на информативна сесија за вториот повик за подгрантови, која ќе се одржи на 30 март, 2018 со почеток во 10:30 часот во х. Мариот, […]
16 / 03 / 2018

Втор повик за предлози

Во рамките на овој Повик за изразување интерес, индикативен износ од 14.300.000 евра (875.104.230 денари) е достапен за предлозите за подгрантови. ПЛРК го задржува правото да […]
16 / 03 / 2018

Избрани потпроекти за финансирање од првиот повик

Со задоволство ве информираме дека од првиот повик за предлози LRCP-1/17, следниве четири апликации се одобрени за финансирање (по азбучен ред): Општина Босилово (Унапредувањена условите за […]
14 / 03 / 2018

Дестинација бр. 5: Малешево и околината – 3 април

Ве покануваме на информативна сесија за вториот повик за подгрантови, која ќе се одржи на 3 април, 2018 со почеток во 10:30 часот во Хотел Манастир, […]
14 / 03 / 2018

Дестинација бр. 10: Штип, Радовиш и нивната околина – 2 април

Ве покануваме на информативна сесија за вториот повик за подгрантови, која ќе се одржи на 2 април, 2018 со почеток во 10:30 часот во Мултимедијален центар, […]
14 / 03 / 2018

Дестинација бр. 8: Полог (Тетово, Попова Шапка) и околината – 29 март

Ве покануваме на информативна сесија за вториот повик за подгрантови, која ќе се одржи на 29 март, 2018 со почеток во 10:30 часот во Хотел Скардус, […]