14 / 02 / 2020

Промоција на резултатите од потпроектите на винарските визби„Попова Кула“ и „Лазар“поддржани од Проектот за локална и регионална конкурентност

14 / 02 / 2020

Сторија „Одбери ново винско доживување“

10 / 02 / 2020

Сторија „Одбери ново ВЕЛО доживување“

31 / 01 / 2020

Сторија „Одбери ново АПИ доживување“

14 / 01 / 2020

Винарска визба Лазар го развива винскиот туризам со поддршка на Проектот за локална и регионална конкурентност

Винарската визба „Лазар“ ги спроведе предвидените активности во рамки на потпроектот „Инвестиции во реконструкција на објект на Винарска визба „Лазар“ заради подобрување на квалитетот на услугите […]