14 / 09 / 2020

Активен рурален туризам во Општина Конче

Со поддршка од Европската Унија и Владата преку Проектот за локална и регионална конкурентност подобрена е понудата за активен рурален туризам во Општина Конче. Туристичкот потенцијал […]
26 / 08 / 2020

Зелена рекреативна зона во Дојран

Со поддршка од Европската Унија и Владата преку Проектот за локална и регионална конкурентност се создава нова туристичка понуда во бисерот на југоисточниот дел од нашата […]
25 / 08 / 2020

Со поддршка од ПЛРК се создава нова туристичка понуда во Неготино и Велес

Развој на туризмот во близина на вештачкото езеро Младост Со финансиска поддршка од Европската Унија и Владата преку Проектот за локална и регионална конкурентност, езерото Младост […]
20 / 08 / 2020

Се создава новата понуда за винско и апи доживување во Неготино

Вински, апи и еко туризам во Неготино и околината На повеќе локации во Општина Неготино, во фаза на имплементација се градежните активности за подобрување на туристичката […]
19 / 08 / 2020

Нови адреналински (аван)тури во Карпош и Крушево

Со поддршка од Европската Унија и Владата, преку Проектот за локална и регионална конкурентност се создава нова адреналинска авантура во општините Крушево и Карпош. Уникатно катче […]