11 / 06 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во Општина Струга

Потпроект: „Струга-Твојата туристичка дестинација“– Општина Струга Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-56 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во Општина […]
10 / 04 / 2020

Покана за доставување на понуди за Градежни работи за реконструкција на пешачка патека и дрвени мостови до водопад Дуф, уредување на три излетнички места, поставување на урбана опрема, три набљудувачници и ремаркација на постоечки пешачки и велосипедски планински патеки

Потпроект: „Развој на туризмот во Мавровската долина“ Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-51 Наслов на договорот: Градежни работи за реконструкција на пешачка патека и дрвени мостови до водопад Дуф, уредување на […]
07 / 04 / 2020

Покана за доставување на понуди за Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот

Потпроект: „Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица“ Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-50 Наслов на договорот: Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на […]
16 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за партерно и хортикултурно уредување на зелена рекреативна зона – градски парк Дојран во Општина Дојран

Потпроект: „ Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија“– Општина Дојран Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-38 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за партерно  и хортикултурно уредување на зелена […]
11 / 03 / 2020

Барање за изразување на интерес – Индивидуален консултант за правна експертиза

Единицата за спроведување на проектот “Локална и регионална конкурентност” објавува покана за изразување на интерес за извршување на консултантски услуги – индивидуален консултант за правна експертиза. […]