07 / 05 / 2021

Барање за изразување на интерес: Консултантски услуги за спроведување на активности за зголемување на видливоста на Проектот

Единицата за спроведување на проектот “Локална и регионална конкурентност” објавува покана за изразување на интерес за консултантски услуги за спроведување на активности за зголемување на видливоста […]
19 / 01 / 2021

Покана за доставување на понуди – Набавка и инсталација на Смарт опрема за Општина Велес

Invitation for Bids: Procurement and installation of Smart Equipment for Municipality of Veles Sub-project: “SMART LAKE MLADOST First innovative tourist attraction in Macedonia” Sub-Grant No.: LRCP-1/18-SG-34 Contract Title: […]
11 / 06 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во Општина Струга

Потпроект: „Струга-Твојата туристичка дестинација“– Општина Струга Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-56 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица „Партизанска“ во Општина […]
15 / 04 / 2020

Известување за работа на градежни компании во време на полициски час

Во врска со Одлуката за утврдување на постоење на вонредна состојба објавена во Службен весник на РСМ бр.68/2020 од 18.03.2020 година и Одлуката за забрана и […]
10 / 04 / 2020

Покана за доставување на понуди за Градежни работи за реконструкција на пешачка патека и дрвени мостови до водопад Дуф, уредување на три излетнички места, поставување на урбана опрема, три набљудувачници и ремаркација на постоечки пешачки и велосипедски планински патеки

Потпроект: „Развој на туризмот во Мавровската долина“ Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-51 Наслов на договорот: Градежни работи за реконструкција на пешачка патека и дрвени мостови до водопад Дуф, уредување на […]
07 / 04 / 2020

Покана за доставување на понуди за Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот

Потпроект: „Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица“ Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-50 Наслов на договорот: Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на […]
16 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за партерно и хортикултурно уредување на зелена рекреативна зона – градски парк Дојран во Општина Дојран

Потпроект: „ Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија“– Општина Дојран Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-38 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за партерно  и хортикултурно уредување на зелена […]
11 / 03 / 2020

Барање за изразување на интерес – Индивидуален консултант за правна експертиза

Единицата за спроведување на проектот “Локална и регионална конкурентност” објавува покана за изразување на интерес за извршување на консултантски услуги – индивидуален консултант за правна експертиза. […]
05 / 03 / 2020

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на постоечки градски плоштад со партерно уредување на централно градско подрачје во Општина Крива Паланка

Потпроект: „ Крива Паланка – источна порта кон Европа (ФЕСТИВАЛСКА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА) “– Општина Крива Паланка Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-55 Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција […]