Пријавете се на нашиот Е-весник!

Добивајте ги најновите информации, сознанија и новости од Проектот за локална и регионална конкурентност.

Вашата приватност е важна за нас и ние сме посветени на заштита на вашите лични податоци. Ние ја внесуваме вашата електронска пошта тогаш кога ќе се претплатите на нашиот Е-весник. Вашата електронска пошта ја користиме за испраќање на повремени елетронски пораки, Е-весници, проектни вести или други информации кои се однесуваат на Проектот за локална и регионална конкурентност.