ПОТГРАНТОВИ ЗА МИКРО / МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – в. Лазар
 

Превземи


2. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – х. Арка, Скопје
 

Превземи


3. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – х. Пела, Охрид
 

Превземи


4. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Еуро Хотел Градче, Кочани
 

Превземи


5. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Винарија Попова Кула, Демир Капија
 

Превземи


6. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Хотел Арена Тетекс, Попова Шапка
 

Превземи


7. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – х. Монтенегро Ривијера
 

Превземи


8. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Агрополог
 

Превземи


9. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Подгорски Ан
 

Превземи


10. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Башоман Л&С
 

Превземи


11. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Вила Вангелина
 

Превземи


12. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Тиквеш вински туризам
 

Превземи


13. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Омниа Проект ДОО, Хотел Театар, Битола
 

Превземи14. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Ски Центар Маврово
 

Превземи


15. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Ресторан Стоби
 

Превземи


16. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Хотел Тимс
 

Превземи


17. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Аеро Клуб Скопје ДОО
 

Превземи


18. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – ВИП Хотел Берово
 

Превземи


19. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Хантерс Камник Хотел и Ресторан
 

Превземи


20. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Нова Чврга - Охрид
 

Преземи


ПОТГРАНТОВИ ЗА АСОЦИЈАЦИИ

1. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – ИО „Крсте Јон“- Струга
 

Превземи


2. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Аеро Клуб Скопје
 

Превземи


3. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – ОУТУ „Ванчо Питошески“ - Охрид
 

Превземи


4. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – „Куќа на Соколови“ - Кратово
 

Превземи