1. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Центар Жупа
 

Превземи


2. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Неготино
 

Превземи


3. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Карбинци
 

Превземи


4. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Карпош
 

Превземи


5. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Конче
 

Превземи


6. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Велес
 

Превземи


7. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Битола
 

Превземи8. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Кочани
 

Превземи


9. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Кичево
 

Превземи10. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Музеј на Град Скопје
 

Превземи11. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Прилеп
 

Превземи


12. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Дојран
 

Превземи


13. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Крива Паланка
 

Превземи


14. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Струга
 

Превземи


15. Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Кавадарци
 

Превземи


16.Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Маврово и Ростуше
 

Превземи


17.Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Струмица
 

Превземи18.Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Центар за развој на Полошки регион
 

Превземи


Подгрантови од прв повик

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Крушево
 

Превземи


Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Чаир
 

Превземи
Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Вевчани
 

Превземи


Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – Општина Босилово
 

Преземи